Universiteit Stellenbosch Stellenbosch University

Departement Wiskundige Wetenskappe

Department of Mathematical Sciences

Die Departement Wiskundige We­ten­skap­pe verteenwoordig 'n groot aantal navorsings­be­lang­stel­lings en is betrokke by 'n breë spektrum on­der­rig- en diens­aktiwiteite. Vir meer in­lig­ting besoek asseblief die webwerwe hieronder.
The Department of Mathematical Sciences represents a large number of research interests and is in­volved in a broad spectrum of teaching and service activities. For further information please visit the webpages below.

Dankie
Prof Ingrid Rewitzky, Uitvoerende Hoof
Thank you
Prof Ingrid Rewitzky, Executive Head


Rekenaarwetenskap
Computer Science

http://www.cs.sun.ac.za
Tel: +27-21-8084232
Fax: +27-21-8084416
Email: secretary@cs.sun.ac.za


Toegepaste Wiskunde
Applied Mathematics

http://appliedmaths.sun.ac.za
Tel: +27-21-8084215
Fax: +27-21-8083778
Email: appliedmaths@sun.ac.za


Wiskunde
Mathematics

http://math.sun.ac.za
Tel: +27-21-8083282
Fax: +27-21-8083828
Email: maths@sun.ac.za